>> ประกาศโรงเรียนสุรวิทยาคาร เรื่องสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Hit:1474)
>> ประกาศโรงเรียนสุรวิทยาคาร เรื่องรับสมัครบุคคล ในตำแหน่งนักการภารโรงและพนักงานขับรถ (Hit:4195)
>> 6 มิถุนายน 2559 โรงเรียนสุรวิทยาคาร จัดประชุมผู้ที่ได้รับการสรรหาเพื่อเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและประธานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (Hit:3084)
>> ประชุมเพื่อเตรียมงานรับการประเมินตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงรียนมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 19 พ.ค 2559 เวลา 15.40 น (Hit:2924)
>> กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา 2559 (Hit:2602)
>> ประกาศโรงเรียนสุรวิทยาคาร เรื่องการรับสมัครฯ ผู้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่วยอาหารฯ (Hit:3388)
>> " สุระคืนถิ่น ลูกพระอินทร์คืนรัง " (Hit:3104)