>> ประกาศโรงเรียนสุรวิทยาคาร เรื่องสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Hit:1123)
>> ประกาศโรงเรียนสุรวิทยาคาร เรื่องรับสมัครบุคคล ในตำแหน่งนักการภารโรงและพนักงานขับรถ (Hit:3889)
>> 6 มิถุนายน 2559 โรงเรียนสุรวิทยาคาร จัดประชุมผู้ที่ได้รับการสรรหาเพื่อเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและประธานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (Hit:2898)
>> ประชุมเพื่อเตรียมงานรับการประเมินตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงรียนมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 19 พ.ค 2559 เวลา 15.40 น (Hit:2765)
>> กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา 2559 (Hit:2425)
>> ประกาศโรงเรียนสุรวิทยาคาร เรื่องการรับสมัครฯ ผู้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่วยอาหารฯ (Hit:3189)
>> " สุระคืนถิ่น ลูกพระอินทร์คืนรัง " (Hit:2925)