>> แบบฟอร์ม PLC และแบบขอจัดตั้งกลุ่ม PLC ปี 2565 (Hit:186)
>> ประกาศผลการคัดเลือกผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (Hit:363)
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (Hit:352)
>> แจ้งประกาศขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ (Hit:316)
>> ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (Hit:628)
>> ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (Hit:1087)
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร (Hit:1154)