>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 สาขาคณิตศาสตร์ ปี 2562 (Hit:941)
>> ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ Toptest ปีการศึกษา 2562 สนามสอบโรงเรียนสุรวิทยาคาร (Hit:4259)
>> บทคัดย่อโครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง เศษที่ได้จากการหารพหุนามกำลัง n ด้วยพหุนามกำลังสอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (Hit:353)
>> ปฏิทินภาคเรียนที่ 1 ปี 2562(ปรับปรุง2 ก.ค.62) (Hit:2006)
>> ปฏิทินกิจกรรมห้องเรียนพิเศษ SMTE/SMET/IEP ปีการศึกษา 2562 (Hit:800)
>> กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนเครือข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (Hit:576)
>> รายชื่อนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (Hit:1724)