>> ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนเดิม (กลุ่มห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2561 (Hit:4119)
>> ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (กลุ่มห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2561 (Hit:3398)
>> ปฏิทินปฏิบัติงานหลักๆของโรงเรียนสุรวิทยาคาร เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2561 (Hit:233)
>> ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.4 ห้อง IEP ปีการศึกษา 2561 (Hit:1163)
>> ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.4 ห้อง SMTE,SMET ปีการศึกษา 2561 (Hit:2138)
>> ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 ห้อง IEP ปีการศึกษา 2561 (Hit:1717)
>> ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 ห้อง SMET ปีการศึกษา 2561 (Hit:3427)