>> ประกาศรับสมัครนักเรียน(ห้องเรียนพิเศษฯ) ระดับ ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2564 (Hit:454)
>> ประกาศรับสมัครนักเรียน(ห้องเรียนปกติ) เข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (Hit:227)
>> ตารางเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563 (ฉบับปรับปรุง 8 ธันวาคม 2563) (Hit:3533)
>> ระบบวิชาเลือกออนไลน์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ภาคเรียนที่ 2/2563 (Hit:1179)
>> ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ทดลองใช้ 1-7 ธันวาคม 2563) (Hit:1545)
>> (ฉบับปรับปรุง ก.ย.63) ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (Hit:9835)
>> กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (Hit:1697)