>> ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสุรวิทยาคาร (Hit:7264)
>> ปฏิทินภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ 6 ม.ค.63) (Hit:2189)
>> ประกาศระเบียบการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (Hit:2462)
>> ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 (Hit:7806)
>> ปฏิทินภาคเรียนที่ 1 ปี 2562(ปรับปรุง18 ก.ย.62) (Hit:3369)
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 สาขาคณิตศาสตร์ ปี 2562 (Hit:2780)
>> ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ Toptest ปีการศึกษา 2562 สนามสอบโรงเรียนสุรวิทยาคาร (Hit:6380)