Get Adobe Flash player

group banner

school banner

  • 1
  • 2
Prev Next

มหกรรมโลกอาชีพและเทคโนโลยีวิถีพอเพียง 25…

มหกรรมโลกอาชีพและเทคโนโลยีวิถีพอเพียง 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดมหกรรมโลกอาชีพและเทคโนโลยีวิถีพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นการบูรณาการทักษะอาชีพและให้นักเรียนได้มีความรู้...

Read more

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎา…

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2558

โรงเรียนสุรวิทยาคาร อ.เมือง จ.สุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต...

Read more

ติวคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่…

ติวคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อม

โรงเรียนสุรวิทยาคาร จัดติวคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยสถาบันกวดวิชา First...

Read more

ซ้อมใหญ่พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเ…

ซ้อมใหญ่พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

โรงเรียนสุรวิทยาคาร อ.เมือง จ.สุรินทร์ ได้ซ้อมใหญ่พิธีสวนสนามกองลูกเสือโรงเรียนสุรวิทยาคาร ในวันจันทร์ที่...

Read more

กิจกรรมโครงการ "อดเปรี้ยวไว้กินหวาน…

กิจกรรมโครงการ "อดเปรี้ยวไว้กินหวาน" เพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมในวัยรุ่น

โรงเรียนสุรวิทยาคาร ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุรินทร์และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือ สปสช. ได้จัดอบรมให้กับนักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคารระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4...

Read more

งานนิทรรศการ "รำลึกสุนทรภู่ครูกวีไท…

งานนิทรรศการ "รำลึกสุนทรภู่ครูกวีไทย ร่วมเทิดไท้สยามบรมราชกุมารี"

เพื่อรำลึกถึงสุนทรภู่ครูกลอนสุภาพของไทย และร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งเป็นการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย...

Read more