พิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ที่ 2 และพิธีอำลาราชการผู้กำกับฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ค่ายวีรวัฒน์โยธิน ได้กระทำพิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคที่ตั้งปกติ ศูนย์ฝึกที่ 2 ณ บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนสุรวิทยาคาร และพิธีอำลาราชการ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารของโรงเรียนสุรวิทยาคาร ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการเลิศชาย สุขประเสริฐ ,รองผู้อำนวยการยุทธชัย รัตนพงษ์เพียร และผู้กำกับฯนิธิรัตน์ ฉลาดเฉลียว พร้อมนักศึกษาวิชาทหารและครู ,ผู้มีเกียรติร่วมพิธีในครั้งนี้

IMG 1293

IMG 1234

IMG 1238

IMG 1260

IMG 1373

 

bottom