พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 28-29 มีนาคม 2559 โรงเรียนสุรวิทยาคารจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งวันแรกของพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ ได้รับเกียรติจากนายวุฒิ อุดมสินานนท์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยนายทรงศักดิ์ เสนาวงศ์ รองผู้อำนวยการฯ รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร ผู้บริหารโรงเรียนทุกฝ่าย คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนสุรวิทยาคาร

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ : http://gallery.sura.ac.th/index.php/2559/03-2559/2559-03-28-6

congratulation2558 m6

congratulation2558 2

congratulation2558 3

congratulation2558 1

congratulation2558 4

congratulation2558 5

congratulation2558 6

congratulation2558 7

congratulation2558 8

congratulation2558 10

congratulation2558 11

congratulation2558 12