9 มิถุนาบูชาครู กิจกรรมวันไหว้ครูและทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

โรงเรียนสุรวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันไหว้ครูและร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน (ตรงกับวันที่ 11 มิถุนายนของทุกปี) ซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นในวันวันครู โดยมีครูบุคลากรและนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งถวายพระภิกษุสงฆ์จากวัดจำปา จังหวัดสุรินทร์

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://gallery.sura.ac.th/index.php/2559/2559

teacher59

3

2

4

1

20160609 082120

20160609 082331

20160609 082406

20160609 082424

20160609 104609

20160609 103909

20160609 111807

20160609 112547