กิจกรรมค่ายวิชาการ ค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โดยส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ การทำลองทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคา 2559

scient

23 24 18

23 24 19

23 24 21

23 24 23

23 24 27

23 24 28

23 24 36

:: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ http://gallery.sura.ac.th/index.php/2559/2559-06/4