พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2559

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนสุรวิทยาคาร จัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย คณะลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนสุรวิทยาคารกระทำพิธีดังกล่าว โดยมีนายแสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ-เนตรนารีฯ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี และลูกเสือ-เนตรนารีร่วมถวายราชสดุดี ณ บริเวณอาคารโดมพลศึกษา โรงเรียนสุรวิทยาคาร คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

index
DSC 2267
DSC 2302
DSC 2303
DSC 2352
DSC 2277