สรุปงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ณ จังหวัดหนองคาย-จังหวัดบึงกาฬ

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 จัดขึ้น ณ จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ เป็นการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนักเรียน ครูผู้ควบคุมทีมจากตัวแทนในแต่ละรายการ แต่ละจังหวัดร่วมแข่งขัน และในครั้งนี้โรงเรียนสุรวิทยาคาร ซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดสุรินทร์ ในหลายๆ กิจกรรมนำนักเรียนร่วมการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศ ณ อิมแพคอารีนา เมืองทางธานี จังหวัดนนทบุรีต่อไป ซึ่งผลการแข่งขันในครั้งนี้ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ได้เป็นตัวแทนจากระดับภาค ร่วมแข่งขันในระดับประเทศประกอบด้วย

  • การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3         ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
  • การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6   ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
  • การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2
  • การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6    ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

index
3094
18950
20819
58006
58189