กิจกรรมเวียนเทียนและกิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนสุรวิทยาคาร นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมอันดีงาม พร้อมยังช่วยปลูกฝังให้นักเรียนได้ปฏิบัติธรรม มีจิตใจบริสุทธิ์ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ วัดจำปา อ.เมืองสุรินทร์ โดยมีคณะครูร่วมกำกับดูแลการร่วมกิจกรรม และประเพณีแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 โดยโรงเรียนสุรวิทยาคารจัดขบวนรถแห่ต้นเทียน ร่วมขบวนกับหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดสุรินทร์ ณ บริเวณอนุสาวรีย์ พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง

index
DSCF5294
DSCF5313
DSCF5263
DSCF5338
DSC 0020
DSC 1048
DSC 1002