การประชุมเตรียมความพร้อมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามการประเมิน PISA

การประชุมเตรียมความพร้อมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามการประเมิน Program for International Student Assessment (PISA) ของกลุ่มประเทศ OECD วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม.33  คลิกดูภาพกิจกรรม

DSC 6397
DSC 6399
DSC 6416
DSC 6422
DSC 6424
DSC 6432