กิจกรรมโครงการ "อดเปรี้ยวไว้กินหวาน" เพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมในวัยรุ่น

โรงเรียนสุรวิทยาคาร ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุรินทร์และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือ สปสช. ได้จัดอบรมให้กับนักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคารระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในชื่อโครงการ "อดเปรี้ยวไว้กินหวาน" เพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมในวัยรุ่น ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร โรงเรียนสุรวิทยาคาร อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยได้รับเกียรติจากนายธนกร วนะกิจกุลพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี และนายเลิศชาย สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคารกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม และผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดการอบรมในโครงการดังกล่าว โดยมีท่านวิทยากรจากสถาบันครอบครัวไทย กรุงเทพมหานคร ดำเนินการอบรมและให้ความรู้

 

 S 6610974

 IMG 2067

IMG 2070

 IMG 2074

S 6610956

 IMG 2077

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน ของสถาบันครอบครัวไทย