พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่ชาติ

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสุรวิทยาคาร กระทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี โดยมีคณะลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนสุรวิทยาคาร ร่วมพิธี ณ สนามโรงเรียนสุรวิทยาคาร คลิกดูภาพกิจกรรม

index
IMG 1308
IMG 1150
IMG 1067
IMG 1048
IMG 1063
IMG 1051
IMG 1088