การแข่งขันสปอร์ตแดนซ์ เชียร์ลีดเดอร์ และพิธีปิดการแข่งขันบาสเกตบอล สพฐ-สปอนเซอร์ฯ 2018

     วันที่ 1 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสุรวิทยาคาร เจ้าภาพจัดการแข่งขันบาสเกตบอล สพฐ-สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 "Obec Sponsor Basketball Thailand Championship 2018" รอบชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ทำพิธีปิดการแข่งขันฯ อย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย นายกฤษ ละมูลมอญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ,ดร.แสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร ,อ.สาโรช คุณีพงษ์ ที่ปรึกษาโครงการฯ แขกผู้มีเกียรติ และนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจของนักเรียน และนักกีฬาตัวแทนของแต่ละจังหวัด

     ผลการแข่งขันบาสเกตบอล รายการสพฐ.-สปอนเซอร์ ฯ ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งนี้ 

ผลการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ-สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  รอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภททีมหญิงรุ่นอายุ 13 ปี
ทีมชนะเลิศ      โรงเรียนเก้งเต็ก  จ.นครราชสีมา ได้ครองถ้วยเกียรติยศ  พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท และเกียรติบัตร 
ทีมรองชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.ชัยภูมิ ได้ครองถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท และเกียรติบัตร
อันดับ 3     โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก  จ.นครพนม ได้ครองถ้วยเกียรติยศ  พร้อมทุนการศึกษา 2,000บาท และเกียรติบัตร
อันดับ 4     โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม  จ.สุรินทร์   ได้ทุนการศึกษา  1,000 บาท  และเกียรติบัตร

ประเภททีมชายรุ่นอายุ 13 ปี
ทีมชนะเลิศ     โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล (ยักษ์เขียว) จ.อุดรธานี ได้ครองถ้วยเกียรติยศ  พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท และเกียรติบัตร
ทีมรองชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา  จ.อุดรธานี ได้ครองถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท และเกียรติบัตร
อันดับ 3   ชมรมบาสเกตบอลเทศบาลเมืองบัวใหญ่  จ.นครราชสีมา  ได้ครองถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา 2,000บาท ,เกียรติบัตร
อันดับ 4     ชมรมบาสเกตบอลสูงเนิน  จ.นครราชสีมา    ได้ทุนการศึกษา  1,000 บาท  และเกียรติบัตร

ประเภททีมหญิงรุ่นอายุ 15 ปี
ทีมชนะเลิศ   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.ชัยภูมิ ได้ครองถ้วยเกียรติยศ  พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท และเกียรติบัตร
ทีมรองชนะเลิศ  โรงเรียนหนองหานวิทยา  จ.อุดรธานี   ได้ครองถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท และเกียรติบัตร
อันดับ 3   โรงเรียนสตรีสิริเกศ  จ.ศรีสะเกษ  ได้ครองถ้วยเกียรติยศ  พร้อมทุนการศึกษา 2,000บาท และเกียรติบัตร
อันดับ 4   โรงเรียนสิรินธร  จ.สุรินทร์  ได้ทุนการศึกษา  1,000 บาท  และเกียรติบัตร

 ประเภททีมชายรุ่นอายุ 15 ปี
ทีมชนะเลิศ 
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี ได้ครองถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท และเกียรติบัตร
ทีมรองชนะเลิศ   โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ได้ครองถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท ,เกียรติบัตร
อันดับ 3   โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา ได้ครองถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา 2,000บาท และเกียรติบัตร
อันดับ 4   โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด   ได้ทุนการศึกษา 1,000 บาท และเกียรติบัตร

ประเภททีมหญิงรุ่นอายุ 18 ปี
ทีมชนะเลิศ  โรงเรียนหนองหานวิทยา จ.อุดรธานี ได้ครองถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท และเกียรติบัตร
ทีมรองชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.ชัยภูมิ ได้ครองถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท และเกียรติบัตร
อันดับ 3   โรงเรียนสตรีสิริเกศ จ.ศรีสะเกษ  ได้ครองถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา 2,000บาท และเกียรติบัตร
อันดับ 4   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.ชัยภูมิ A   ได้ทุนการศึกษา 1,000 บาท และเกียรติบัตร

ประเภททีมชายรุ่นอายุ 18 ปี
ทีมชนะเลิศ
  โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา จ.อุดรธานี ได้ครองถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท และเกียรติบัตร
ทีมรองชนะเลิศ  โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์  ได้ครองถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท และเกียรติบัตร
อันดับ 3  
โรงเรียนผดุงนารี จ.มหาสารคาม  ได้ครองถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา 2,000บาท และเกียรติบัตร
อันดับ 4  โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย  ได้ทุนการศึกษา 1,000 บาท และเกียรติบัตร

                 

คลิกดูภาพกิจกรรม

index

DSC 1212
DSC 1117
DSC 1238
DSC 1244
DSC 1313
DSC 1394
DSC 1572
DSC 1640

คลิกดูภาพกิจกรรม