การประชุมปฏิบัติการวิทยากรแกนนำของสถานศึกษา สพม.33

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดย เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ จัด "การประชุมปฏิบัติการวิทยากรแกนนำของสถานศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำในศตวรรษที่ 21" โดยมีครู บุคลากรจากโรงเรียนทั้งหมด 85 โรงเรียน เข้าร่วมการประชุมเพื่อนำไปขยายผลต่อ สำหรับแต่ละโรงเรียน จัดขึ้น ณ หอประชุมรวมน้ำใจ โรงเรียนสุรวิทยาคาร  คลิกดูภาพกิจกรรม

index
DSC 3944
DSC 3986
DSC 4047

คลิกดูภาพกิจกรรม