สนามสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กศจ.สุรินทร์ ปี2561

เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสุรวิทยาคาร เป็นหนึ่งในสนามการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ.2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ภาค ก และ ภาค ข  โดยโรงเรียนสุรวิทยาคาร มีผู้เข้าสอบแข่งขัน ประกอบด้วย กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษาฯ กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย , กลุ่มวิชาเอกคหกรรม รวมทั้งสิ้น 56 ห้องสอบ นำโดยนายธีรภาพ วลามิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน และปฏิบัติหน้าที่ประธานสนามสอบโรงเรียนสุรวิทยาคาร ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ,นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการดำเนินงานการสอบ และผู้เข้าสอบแข่งขันยังสนามสอบโรงเรียนสุรวิทยาคาร ซึ่งการดำเนินการสอบแข่งขันครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดี

index
S 5570640
S 5570645
S 5570647
S 5570649
S 5570652
S 5570634
S 6602758
409943
S 6602760
teacher