การประชุมประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ เตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และมหกรรมวิชาการ สพม.33 (สุรินทร์) 2561

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 33 โดยกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาการมัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมคณะดำเนินการ "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สพม.33 (สุรินทร์) 2561" ซึ่งการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน จะดำเนินการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2561 และมหกรรมวิชาการ สพม.33 จะจัดขึ้นในวันที่ 10 กันยายน 2561 ซึ่งการประชุมในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรดำเนินงานทุกฝ่าย จัดประชุม ณ อาคาร 100 ปีสุรวิทยาคาร คลิกดูภาพกิจกรรม

index
DSC 4217
DSC 4209
DSC 4218