ติวนักเรียนชั้น ม.6 เตรียมพร้อมเข้าเรียนมหาวิทยาลัย

กลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดติวเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ในรายวิชา gat เชื่อมโยง โดยวิทยากรคุณครูยุพยง อธิรักษ์ศีล และรายวิชาภาษาอังกฤษ วิทยากรติวเตอร์พี่มิว วันที่ 26-27 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมรวมน้ำใจ โรงเรียนสุรวิทยาคาร  คลิกดูภาพกิจกรรม

indexDSC 4234
DSC 4236
S 5824569
S 5824570

คลิกดูภาพกิจกรรม