ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ผู้บริหารโรงเรียน

   วันที่ 28-31 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหารโรงเรียนสุรวิทยาคาร ร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ “คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน สร้างคนดีให้บ้านเมือง” จัดโดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ซึ่งท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก  คลิกดูภาพกิจกรรม

index
Director 2
Director 9
Director 14
director 16

คลิกดูภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม : นายธีรภาพ วลามิตร (รองผู้อำนวยการฯ)