การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

วันที่ 27 กันยายน 2561 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยมีคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนร่วมนำเสนอข้อมูลในทุกๆ ด้านรับการประเมิน ณ หอประชุมรวมน้ำใจ โรงเรียนสุรวิทยาคาร คลิกดูภาพกิจกรรม

index
DSC 6976
DSC 6987
DSC 6997
DSC 7038
DSC 7080
DSC 7011

คลิกดูภาพกิจกรรม