พิธีทอดถวายกฐินสามัคคี ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดสุรินทร์ และคณะสายบุญ

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดยผู้อำนวยการอนุชา หลิมศิริวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคาร ร่วมพิธีทอดถวายกฐินสามัคคี ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดสุรินทร์ และคณะสายบุญ ณ วัดจำปา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญทอดถวายกฐินสามัคคีครั้งนี้อย่างมากมาย  คลิกดูภาพกิจกรรม

indexDSC 9641
DSC 9633
DSC 9712
DSC 9692
DSC 9617

คลิกดูภาพกิจกรรม