พิธียกย่องเชิดชูเกียรติ "พ่อดีเด่น ลูกกตัญญู" ปีการศึกษา 2561

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสุรวิทยาคารจัดกิจกรรม พิธียกย่องเชิดชูเกียรติ "พ่อดีเด่น ลูกกตัญญู" ประจำปีการศึกษา 2561 โดยคัดเลือกตัวแทนคุณพ่อดีเด่น จากนักเรียนตัวแทนห้องเรียน ร่วมกิจกรรม มีนายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูบุคลากร ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง กิจกรรมจัดขึ้น ณ หอประชุมรวมน้ำใจสุรวิทยาคาร คลิกดูภาพกิจกรรม
4 father
05
03
02
01
คลิกดูภาพกิจกรรม