การประชุมผู้บริหารโรงเรียน สพม.33

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จัดการประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 11/2561 ณ โรงเรียนศรีไผทสมันต์ สหวิทยาเขต 1 สุรวิทยาคาร อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 85 โรงเรียน เข้าร่วมการประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง คลิกดูภาพกิจกรรม

index
01
02
03
คลิกดูภาพกิจกรรม