นิทรรศการ "ศิลปะ Young อยู่" ปีที่6 โลกของธรรมชาติ

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสุรวิทยาคารจัดนิทรรศการ "ศิลปะ Young อยู่" ปีที่6 โลกของธรรมชาติ โดยมีกิจกรรมการออกร้านค้าของนักเรียน การจัดนิทรรศการภาพวาด เพื่อเล่าเรื่องราวต่างๆ ของธรรมชาติผ่านลายเส้นสวยงาม การประกวดภาพวาดของนักเรียนทุกระดับ รวมถึงการประกวดวงดนตรีของนักเรียน โดยมีนายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรและนักเรียนร่วมกิจกรรม ซึ่งจัดขึ้น ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร คลิกดูภาพกิจกรรม

sillapayoung uDSC 1705
DSC 1722
DSC 1748

คลิกดูภาพกิจกรรม