การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2561

วันที่ 10 มกราคม 2562 โรงเรียนสุรวิทยาคาร รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา (ขนาดใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11 ณ หอประชุมโรงเรียนสุรวิทยาคาร โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ประเมิน ประกอบด้วย นายอานันท์ รองพล รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ประธานกรรมการ ,นายอุทยาน ปิตามาตา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ,นางจินตนา ช่องสาร นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ,นายอุดมศักดิ์ เพชรผา รองศึกษาธิการ ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ,นายสมานมิตร จิตหนักแน่น ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 และได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ และนักเรียนผู้รับการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ นายศิวกานต์ ศรีมารักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร คลิกดูภาพกิจกรรม

indexDSC 3489
DSC 3511
DSC 3518
DSC 3545
DSC 3559

คลิกดูภาพกิจกรรม