โครงการปฐมนิเทศ และค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ เครือข่ายกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างฯ

วันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงเรียนสิรินธร และโรงเรียนรัตนบุรี ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดโครงการครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศ และค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพฯ และนายสำเริง บุญโต ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพม.33 ผู้บริหารและคณะครูจาก 14 โรงเรียน จากจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ จัดขึ้น ณ หอประชุมรวมน้ำใจสุรวิทยาคาร คลิกดูภาพกิจกรรม

index
DSC 2753
DSC 2733
DSC 2743
DSC 2746
DSC 2760
DSC 2785
DSC 2792
คลิกดูภาพกิจกรรม