11 มิถุนายน 2562 " วันสุรวิทยาคาร "

วันอังคารที่่ 11 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสุรวิทยาคาร จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสุรวิทยาคาร ซึ่งเป็นปีที่ 110 นับจากวันก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ โดยนายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะรองผู้อำนวยการ ครูบุคลากรและนักเรียน ร่วมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ครูอาวุโสและแขกผู้มีเกียรติร่วมทำบุญตักบาตร ณ โดมพลศึกษา และบริเวณสนามฟุตบอลของโรงเรียน คลิกดูภาพกิจกรรม

index
sura 3
sura 5
sura 6
sura 7
DSC 3046
DSC 3056

คลิกดูภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม : โสตฯสุระ