กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงเรียนสุรวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยนายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกระดับชั้นร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร และหอประชุมรวมน้ำใจสุรวิทยาคาร คลิกดูภาพกิจกรรม

index
DSC 3590
DSC 3317
DSC 3170
DSC 3486
DSC 3593
DSC 3424
DSC 3180

คลิกดูภาพกิจกรรม