กิจกรรมวันสำคัญวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสุรวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ตามประกาศมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) เป็นวันสำคัญสากล เพื่อต่อต้านการใช้ยาในทางที่ผิด การค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดขึ้น ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านสุนทรภู่ ซึ่งยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้สุนทรภู่เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวรรณกรรมระดับโลกเมื่อปี พ.ศ. 2529 คลิกดูภาพกิจกรรม

 index
26062562 5
26062562 14
26062562 43
DSC 3781
DSC 3795
DSC 3813
DSC 3833
DSC 3840
DSC 3843
DSC 3811

คลิกดูภาพกิจกรรม