1 กรกฎาคม วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดยกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตน เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงก่อตั้งกิจกรรมลูกเสือไทย โดยมีนายธีรภาพ วลามิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนสุรวิทยาคาร ประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะรองผู้อำนวยการ ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี และพี่น้องลูกเสือ-เนตรนารีร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณสนามฟุตบอลลูกพระอินทร์ สเตเดี้ยม วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 คลิกดูภาพกิจกรรม

index
DSC 3928

DSC 3971DSC 3980DSC 3983DSC 3989

คลิกดูภาพกิจกรรม