จัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ณ สำนักงานเขตฯ สมพ.33

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนสุรวิทยาคาร จัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการของโรงเรียนทุกด้าน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ประกอบด้วย ผลงานรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2561 ,ผลงานนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ปีการศีกษา 2561 ,ผลงานชนะเลิศระดับชาติ มหกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประเภทการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 ครั้งที่ 68 ,ตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย ประเภทกีฬายูยิตสู ,ผลงานกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ นักเรียนได้คะแนนโอเน็ตเต็ม 100 คะแนน ,กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ค่าย สอวน. และตัวแทนประเทศไทยแข่งจรวดขวดน้ำ ,รางวัลชนะเลิศระดับประเทศการสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปี 2562 และกิจกรรมอื่น  คลิกดูภาพกิจกรรม

spm33
S 15491153
S 15491154

คลิกดูภาพกิจกรรม