งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562

วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสุรวิทยาคาร จัดขบวนรถแห่ต้นเทียนพรรษา ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ และได้นำนักเรียนร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562 ครั้งนี้จัดขึ้น ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดร่วมขบวนแห่กันอย่างพร้อมเพรียง คลิกดูภาพกิจกรรม

pansa2019