พิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

    วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสุรวิทยาคาร จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนร่วมพิธี ณ โดมพลศึกษา โรงเรียนสุรวิทยาคาร คลิกดูภาพกิจกรรม

index