งานฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน และนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดขบวนรถแห่เฉลิมฉลองรางวัลอันทรงเกียรติ จากกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งทางโรงเรียนได้รับรางวัล ดังนี้ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน และนักเรียนรางวัลพระราชทาน ซึ่งถือเป็นเกียรติยศสูงสุด คลิกดูภาพกิจกรรม

bestschool2019

คลิกดูภาพกิจกรรม