พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 คณะกองลูกเสือโรงเรียนสุรวิทยาคาร โดยนายธีรภาพ วลามิตร รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนสุรวิทยาคาร และผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ,พี่น้องลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการไทยและ ลูกเสือไทย ซึ่งเป็นวันที่กำหนดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย และยังเป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญๆ และเป็นประโยยชน์ต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมาก คลิกดูภาพกิจกรรม

scount2019 ปชสพ

 คลิกดูภาพกิจกรรม