วันแม่แห่งชาติ และกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น ลูกกตัญญู ปี 2563

   วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสุรวิทยาคารจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โดมพลศึกษา และกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ แม่ดีเด่น ลูกกตัญญู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมรวมน้ำใจสุรวิทยาคาร คลิกดูภาพกิจกรรม

mother2020