กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลแบบที่2 ประจำห้องสมุด

ประกาศโรงเรียนสุรวิทยาคาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลแบบที่2 ประจำห้องสมุด ครั้งที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

** ดังเอกสารแนบท้ายนี้