กลุ่มบริหารงานบุคคล

แจ้งประกาศขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

ประกาศโรงเรียนสุรวิทยาคาร

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

 

** ดังเอกสารที่แนบท้ายนี้