กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 ห้อง SMET ปีการศึกษา 2561

ให้รายงานตัวในวันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.00น.