กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ระดับ ม.1 ห้องปกติ ปีการศึกษา 2562

ให้นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกตัวจริง  รายงานตัวในวันที่ 3 เมษายน 2562  เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร  รายละเอียดอ่านตามประกาศ