กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 สาขาคณิตศาสตร์ ปี 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 สาขาคณิตศาสตร์ ปี 2562
ศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ศูนย์สอบ จังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สอบวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.

 

  •  ดูรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายนี้