Get Adobe Flash player

คลังวีดีโอ

ปฐมนิเทศนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMET/IEP ม.1

ปฐมนิเทศนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMET/IEP

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีะการศึกษา 2563

วันที่ 18 เมษายน 2563

พิธีฉลอง รางวัลพระราชทาน โรงเรียนรางวัลพระราชทาน และนักเรียนรางวัลพระราชทาน

พิธีฉลอง รางวัลพระราชทาน โรงเรียนรางวัลพระราชทาน และนักเรียนรางวัลพระราชทาน

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

 

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562