Get Adobe Flash player

คลังวีดีโอ

OPEN-HOUSE 2562

กิจกรรมเปิดบ้านและชี้แจงการรับนักเรียน

โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 2 กันยนยน 2562

คลิ๊กเพื่อชมการถ่ายทอดสด

นำเสนอโรงเรียนสุรวิทยาคาร 2561

ถ่ายทอดสด OBEC-Sponsor Basketball Thailand Championship 2018

OBEC-Sponsor Basketball Thailand Championship 2018

รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์

ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ถึง  1 สิงหาคม 2561

คลิ๊กเพื่อชมการถ่ายทอดสด

จับฉลากแบ่งสาย OBEC-Sponsor Basketball Thailand Championship 2018

จับฉลากแบ่งสาย

OBEC-Sponsor Basketball Thailand Championship 2018

รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์

ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ถึง  1 สิงหาคม 2561