Get Adobe Flash player

คลังวีดีโอ

โครงการพบผู้ว่าหน้าเสาธง ปีการศึกษา 2561

โครงการพบผู้ว่าหน้าเสาธง

โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

คลิ๊กเพื่อชมการถ่ายทอดสด

3'SICE (SURIN INTERNATIONAL CULTURAL EXCHANGE)

เทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ

โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 29 มกราคม 2562

คลิ๊กเพื่อชมการถ่ายทอดสด

OPEN-HOUSE 2562

กิจกรรมเปิดบ้านและชี้แจงการรับนักเรียน

โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 2 กันยนยน 2562

คลิ๊กเพื่อชมการถ่ายทอดสด